Tagged: gjs gims lyrics english

gjs gims lyrics english

gjs gims lyrics english

[Intro: JuL, Gims & SCH ] UFO on mic, guy Mmh Ah, ah Mangekyou Sharingan Piou, piou, piou, piou Mathafack Ah, ah, ah, ah, ah, ah Grr, touh, touh , touh, touh, touh Ah [Verse 1: JuL] In...